Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppvarming i boliger : kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene
Ansvar:redaktør: SSB / NVE ; forfatter: SSB
Forfatter:Statistisk sentralbyrå
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:54, [11] s. - diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1035-4 / 1501-2832
Klassenummer:697.1(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:85
Emneord:Boliger / Oppvarming / Systemanalyse
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I dette notatet gir SSB først en oversikt over dagens beholdning av
oppvarmingsutstyr og endringene i disse i perioden 1993 til 2012. Deretter ser de
på endringen i bruken av disse ulike oppvarmingsteknologiene i samme periode.
Prosjektet baserer seg på data fra Forbruksundersøkelsen med tilleggsspørsmål
om energi over perioden 1993 til 2012. Deskriptiv statistikk for beholdning av ulike typer oppvarmingsutstyr og bruk av dette utstyret presenteres for alle husholdninger i gjennomsnitt samt for husholdninger etter boligtype, husholdningsstørrelse og byggeår for bolig
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_85.pdf