Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:LEAP-Norge 2016 : modellering av fremtidig energibehov i Norge i modellverktøyet LEAP
Ansvar:redaktør: Synne Krekling Lien ; forfatter: Synne Krekling Lien ... [et al.]
Forfatter:Lien, Synne Krekling
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:107 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1760-5 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:88
Emneord:Energibruk / Energibruksutvikling / Modellering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Synne Krekling Lien, Benedicte Langseth, Dag Spilde og Karen Byskov Lindberg
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: LEAP står for «Long-range Energy systems Alternatives Planning» og er et programvareverktøy som er mye brukt til energisystemplanlegging over hele verden. NVE har utviklet en modell i verktøyet LEAP som brukes i NVEs fremskrivinger av energibehov og energibruk i Norge. Selv om programvaren LEAP er et energisystemprogram brukes NVEs LEAP-modell kun til å modellere etterspørselssiden i energisystemet. Denne rapporten gir innsikt i hvordan LEAP-modellen til NVE og tilhørende undermodeller er bygget opp, og hvilke antagelser og forenklinger som er gjort i modellen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_88.pdf