Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om sivil luftfart
Ansvar:redaktør: Erlend Bjerkestrand ; forfattere: Hilde Aas
Forfatter:Aas, Hilde / red.: Bjerkestrand, Erlend
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:18 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1829-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:656.7(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:10
Emneord:Luftfart / Vindkraft / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike miljø- og samfunnsinteresser.
Noen aktiviteter og næringer kan sameksistere og ha positive synergieffekter med vindkraftverk, mens andre interesser kan bli påvirket negativt. Denne rapporten er en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke sivil luftfart
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_10.pdf