Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tiltaksvurdering mot oversvømmelser i Otta sentrum : analyse av grunnvannsforholdene vha. modellverktøy
Ansvar:Hervé Colleuille
Forfatter:Colleuille, Hervé
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:45 s. - kart, diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0548-2 / 1501-2832
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Rapport ; 2005:12
Emneord:Flomberedskap / Flommer / Grunnvannsundersøkelser / Oversvømmelser / Strømningsforhold
Geografiske emneord:Oppland / Otta
Note:Sammendrag: Denne rapporten er skrevet etter en forespørsel fra NVEs region-
kontor Øst. De ønsker å vurdere tiltak for å forbedre sikring av Otta sentrum mot
lokale oversvømmelser. Et tredimensjonalt grunnvannsmodellverktøy er bygd opp
og anvendt for å analysere interaksjon mellom grunnvann og overflatevann i Otta
sentrum. Grunnvannsmodellen brukes bl.a. for å vurdere virkningen av ulike tiltak
som senkning av elveløp, bygging av flomverk, tetning av elvebunnene og lokal
utpumping av grunnvann.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_12.pdf