Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for Norges vassdrags- og energiverks (NVEs) havarigruppe
Ansvar:Hans Otnes, Frode Trengereid, Kjetil Storset
Forfatter:Otnes, Hans / Trengereid, Frode / Storset, Kjetil
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:17 s. - ill.
Klassenummer:621.311
Serie:NVE Rapport ; 1997:4
Emneord:Driftsavbrudd / Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyningsanlegg
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Norges vassdrags- og energiverks (NVEs) havarigruppe er en arbeidsgruppe for gjennomgåelse og analyse av skader og havarier på kraftforsyningsanlegg etter uvær og andre hendelser. Denne årsrapporten gir en beskrivelse av Havarigruppens arbeid i 1996. De mest omfattende hendelsene i 1996 var eksplosjoner i Vessingfoss og Kalvedalen kraftverker, brann i kabelanlegget ved Mo Industripark, turbinhavari i Rendalen kraftverk og stormen "Frode" i Nord-Norge. l tillegg ble det påført en del skader på linjenettet. Dette skyldes både stormer og andre naturgitte forhold. Eksplosjonene i kraftverkene viser at oljeholdige brytere i innedørsanlegg er en risikofaktor som må tas på alvor. Denne typen brytere bør skiftes ut så så fort som mulig. Skadene som ble påført linjenettet viser at det må legges større vekt på vurderinger av lokale forhold ved trasévalg og dimensjonering av linjer. Bruken av mobiltelefon som driftssamband er blitt mer og mer utstrakt i kraftforsyningen. Dette viste seg beredskapsmessig uheldig
ved flere av f eilsituasjonene også i 1996.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_04.pdf