Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nettforsterkninger i Troms og Finnmark : kartlegging av konsekvensene for sentral- og regionalnettet ved realisering av planlagt vindkraft
Ansvar:redaktør: Amir Messiha ; forfatter: Amir Messiha ... [et al.]
Forfatter:Messiha, Amir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:71 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0450-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.315(484.4/.5)
Serie:NVE Rapport ; 2001:18
Emneord:Nettplanlegging / Nettutbygging / Regionalnett / Sentralnett / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Finnmark / Troms
Note:Forfattere: Bjørn H. Jenssen, Jan Hystad, Fredd Arnesen, Tor Martinsen og Amir
Messiha
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten gir en oversikt over problemstillinger knyttet til
vindkraftutbygging og konsekvenser for nettforsterkninger i Troms og Finnmark
med fokus på nettinvesteringene. Det er i dag usikkert hvor mye av den planlagte
vindkraften på 638 MW som kommer til å bli bygget. Usikkerheten ligger ikke først
og fremst på ytelsen til den enkelte vindpark, men på antallet parker som blir
realisert. Beregningene er gjort for ny vindkraft tilknyttet nettet tilsvarende 30 %,
50 %, 70 % og 90 % av ytelsen til vindparkene. Total forventet
nettinvestering i sentral og regional nettet ligger mellom 710 og 2411 MNOK.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2001/rapport2001_18.pdf