Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Hellelandselv, Egersund (027.Z)
Ansvar:forfatter: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-2194-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(482.2)
Serie:NVE Rapport ; 2022:11
Emneord:Flomberegning / Klimapåslag
Geografiske emneord:Eigersund / Hellelandselv
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er beregnet flomvannføringer i Hellelandselva fra Helleland til
utløp i fjorden ved Egersund med gjentaksintervall på opptil 1000 år. Beregningene gir en 200-årsflom ved Helleland på 371 m3/s og ved utløp i hav ved Egersund på 429 m3/s for dagens klima. For Hellelandselva anbefaler NVE et klimpåslag på 20 % for å ta høyde for ventet økning i flomvannføringer fram mot år 2100. Inklusive
klimapåslag blir 200-årsflom ved Helleland 445 m3/s og ved utløp i hav 515 m3/s.

Til sammenligning var flommen i desember 2015 omkring en 50-årsflom (309 m3/s ved Helleland og 347 m3/s ved utløp i hav) gitt dagens klima, og mellom en 10- og 20-årsflom i et framtidig klima
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_11.pdf