Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 2. kvartal 2009
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Javier Ernesto Auris Chávez ... [et al.]
Forfatter:Chávez, Javier Ernesto Auris / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:57 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0695-1 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2009:12
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Javier Ernesto Auris Chávez, Hege Bøhler, Erik Holmqvist, Per Tore
Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Kjerstin Dahl Viggen
og Mats Øivind Willumsen
Innhold:Sammendrag: I andre kvartal 2009 var det norske kraftforbruket 25,3 TWh. Det er
en nedgang på 4,2 TWh, eller 14,1 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
April måned var litt varmere enn normalt, og det ga tidlig snøsmelting og normal
magasinfylling i starten av andre kvartal. Snømagasinene var imidlertid mindre enn
normalt, og det bidro til at magasinfyllingen ved utgangen av kvartalet var lavere
enn normalt. Sammen med lavere etterspørsel av elektrisk kraft førte det reduserte
tilsiget til at den norske kraftproduksjon ble 25,9 TWh i andre kvartal, noe som er
20,5 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Kraftproduksjon og -forbruk falt
også i Norden som helhet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_12.pdf