Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Samfunnsøkonomisk vurdering av gebyrer som betaling for nettutredninger : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Oslo Economics
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:54 s. - fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1554-0 / 1501-2832
Klassenummer:338.58:621.315.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:5
Emneord:Nettplanlegging / Nettutbygging / Samfunnsøkonomi
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utført en samfunnsøkonomisk
vurdering av gebyrer som betaling for nettutredninger. Det vurderes hvorvidt det er behov for innføring av et prissignal om kostnader ved nettutredninger, og hvordan et slikt prissignal kan utformes
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_05.pdf