Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen i Trøndelag vinteren 2006 : damsikkerhet og beredskap
Ansvar:redaktør: Grethe Holm Midttømme ; forfatter: Kjartan Orvedal
Forfatter:Orvedal, Kjartan / red.: Midttømme, Grethe Holm
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:26 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0676-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166:627.8"2006"(484.1/.2)
Serie:NVE Rapport ; 2008:17
Emneord:Beredskap / Damsikkerhet / Flommer / Gjentaksintervall
Geografiske emneord:Lauvsneselva / Nord-Trøndelag / Sør-Trøndelag
Innhold:Sammendrag: Flommen i Trøndelag i månedsskiftet januar-februar 2006 rammet
hovedsakelig Fosen og Nord-Trøndelag. Sammenliknet med gjeldende
flomberegninger hadde den et gjentaksintervall på over 1000 år i noen vassdrag.
Etter reviderte flomberegninger er gjentaksintervallet redusert til 200 år. Flere
dammer og vassdrag fikk merke flommens herjinger, og et av de hardest rammede
vassdragene var Lauvsnesvassdraget, Flatanger.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_17.pdf