Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norges nasjonale mark- og grunnvannsnett : status og drift 2013-2021
Ansvar:forfattere: Øivind Wien [et al.]
Forfatter:Wien, Øivind
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:38 s.+ vedlegg - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2188-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.07"2013-2021"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2021:35
Emneord:Driftsrutiner / Grunnvann / Hydrogeologi / Instrumentering / Markvann / Målestasjoner / Stasjonsnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har per utgangen av 2021 et overvåkningsnett som består av 81
stasjoner hvor grunnvannsnivå og -temperatur måles. I tillegg overvåkes markvannstilstanden på 11 av stasjonene. I løpet av årene mellom 2013-2021 er grunnvannsnettet utvidet med 19 nye stasjoner, mens syv markvannsstasjoner er lagt ned.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_35.pdf