Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Øvelse Østlandet 2013 : evalueringsrapport
Ansvar:redaktør: Kamilla Nordvang ; forfattar: Rannveig Baaserud Nilsen
Forfatter:Nilsen, Rannveig Baaserud / red.: Nordvang, Kamilla Haugaasen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:27 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1003-3 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11.001"2013"(481-12)
Serie:NVE Rapport ; 2014:49
Emneord:Beredskapsplanlegging / Norges vassdrags- og energidirektorat / Øvelser
Geografiske emneord:Norge / Østlandet
Innhold:Sammendrag: Under Øvelse Østlandet vart fem kraftforsyningsdistrikt, samarbeidspartar og sentrale myndigheiter møtt med utfordringar knytt til bortfall av kritisk infrastruktur som kraft, ekom og veg. I denne rapporten er erfaringar frå Øvelse Østlandet skildra i kapittel som samsvarer med øvingsmåla, og forslag til tiltak for å lære av øvingas hovudfunn er lista opp i rapportens siste del
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_49.pdf