Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hydrologiske data i Norge : en dataoversikt per september 1999
Ansvar:Svein Taksdal (red.)
Forfatter:red.: Taksdal, Svein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:434 s. - tab.
ISBN/ISSN:82-410-0387-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.04
Serie:NVE Rapport ; 1999:9
Emneord:Hydra II / Hydrologiske data
Geografiske emneord:Norge
Note:NVE rapport 1999:9 består av 3 bind: Pris kr 300,-. Innholdsfortegnelse for alle i bind 3.
Innhold:Rapporten gir en oversikt over hydrologiske data som finnes i NVEs database, Hydra II. Hovedtabellene gir informasjon om hele måleperioden for alle serier med bl.a. målingshyppighet, eventuelle målebrudd og kontrollnivåer. Andre tabeller er tematisk ordnet etter type målinger med nøkkelinformasjon
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1999/rapport1999_09a.pdf