Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene
Ansvar:redaktør: Mi Lagergren ; forfatter: Mi Lagergren ... [et al.]
Forfatter:Lagergren, Mi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:62 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0944-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:338(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:77
Emneord:Distribusjonsnett / Kraftdistribusjon / Kraftomsetning / Økonomisk utvikling
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Kjersti Vøllestad, Torunn Sliwinski, Jakob Kristiansen og Mi Lagergren
Har ordliste
Foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE samler hvert år inn økonomiske og tekniske data, som blant annet benyttes i reguleringenav nettselskapene. I denne rapporten presenteres utviklingen i utvalgte nøkkeltall fra nettselskapene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_77.pdf