Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Lynstudien : klimaendringenes betydning [for] forekomsten av lyn og tilpasningsbehov i kraftforsyningen
Ansvar:forfatter: Knut Helge Midtbø ... [et al.]
Forfatter:Midtbø, Knut Helge
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:29 s. - kol. ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0741-5 / 1501-2832
Klassenummer:551.583::551.594.2(481) / 551.583::551.515.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:6
Emneord:Klimaendringer / Klimaforandringer / Kraftforsyningen / Lyn / Risikoanalyser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Knut Helge Midtbø, Jan Erik Haugen og Morten Andreas Ødegaard
Køltzow
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er en utredning NVE har bestilt fra Meteorologisk
institutt (Met.no) for å vurdere om klimaendringer vil kunne påvirke lynaktiviteten i
årene fremover. Denne rapporten er en oppfølging av tidligere klimastudier som er
publisert som NVE rapport 6:2010, ISBN, 978-82-410-070-4. Videre bygger den på
anbefalinger fra NOU 2010:10 ”Tilpassing til eit klima i endring” og FoU målene
forankret i NVEs klimatilpasningsstrategi 2010-2014
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_06.pdf