Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport: forslag til endringer i forskrift og praksis for inntektsregulering : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst vedrørende statistikk som grunnlag for referansepris for kraft og forslag til ny metode for fastsettelse av kostnadsnormer for nettanlegg i grensesnitt distribusjons- og regionalnett
Ansvar:redaktør: Tore Langset : forfattere: Roar Amundsveen og Mona Helen Heien
Forfatter:Amundsveen, Roar / Heien, Mona Helen / red.: Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:10 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1543-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2016:90
Emneord:Forskrifter / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE foreslo å gå bort fra NVEs egen korttidsstatistikk for alminnelig
forsyning ved beregning av referansepris på kraft, til fordel for SSBs statistikk om forbruk i alminnelig forsyning. Samtlige høringsinstanser støtter NVEs forslag, og ingen har kommet med ytterligere kommentarer. NVE vil med dette gjennomføre forskriftsendringen som planlagt, og den vil tre i kraft fra 1. januar 2017. NVE vil ikke gjennomføre forslaget om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt
mellom distribusjons- og regionalnett på dette tidspunktet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_90.pdf