Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forskrift om endring i forskrift 12. juni 2015 nr. 705 om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester : oppsummering av høringsuttallelser til høringsforslag i NVE dokument 2018-2 og fastsettelse av endring i forskrift 12. juni 2015 nr. 705
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfattere: Uy Tran og Lars Varden
Forfatter:Tran, Uy / forf.: Varden, Lars / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:7 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1715-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:61
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Kraftforbruk / Kraftomsetning / Nettselskaper
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten oppsummerer og kommenterer høringsuttalelsene til
NVEs høring i dokument 2018-2 om utsettelse av fristen for å splitte felles kunde- eller måleverdidatabase.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_61.pdf