Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonal beredskapsplan for fjellskred
Ansvar:redaktør: Olianne Eikenæs
Forfatter:red.: Eikenæs, Olianne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1091-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:44
Emneord:Beredskapsplanlegging / Fjellskred
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Nasjonal beredskapsplan for fjellskred beskriver rammene for hvordan
beredskap mot fjellskred skal etableres og driftes. Planen gjelder for ustabile fjellparti som er kartlagt og klassifisert som høyrisikoobjekt gjennom det statlige kartleggingsprogrammet til NVE. Planens utgangspunkt er at et ustabilt fjellparti med h0y risiko for fjellskred er identifisert, og at det er bestemt at det skal etableres beredskap for dette fjellpartiet. Med beredskap menes rutiner og planlagte tiltak for
overvaking, varsling, evakuering og annen skadebegrensning
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_44.pdf