Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Geologisk evaluering av Veslemannen : eit mindre fjellskred i utvikling
Ansvar:forfattere: Ingris Skrede, Lene Kristensen, Jarle Hole
Forfatter:Skrede, Ingrid / Kristensen, Lene / Hole, Jarle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:31 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1088-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2015:41
Emneord:Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Mannen / Rauma kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette er ein fagrapport om det ustabile fjellpartiet Veslemannen som
bevega seg over 300 mm hausten 2014. Det var fleire akslerasjonsfasar og hastigheitene på det ustabile fjellpartiet var over 60 mm/dag på det meste. Dei store bevegelsane, registrert med bakkebasert radar (InSAR), tyda på at eit fjellskred kunne skje innan kort tid
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_41.pdf