Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel
Ansvar:editor: Liss M. Andreassen ; authors: Liss M. Andreassen ... [et al.]
Forfatter:Andreassen, Liss M.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:94 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2103-9 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:3
Emneord:Crevasses / Glacier lakes / Glacier outlines / Glacier velocity / Remote sensing / Satellite / Sentinel / Snowlines / Surge
Geografiske emneord:Norge / Svalbard
Note:Forfattere: Liss M. Andreassen, Geir Moholdt, Andreas Kääb, Alexandra Messerli,
Teodor Nagy and Solveig Havstad Winsvold
Har bibliografi

Innhold:Sammendrag: In this report we evaluate the suitability of data from the Sentinel
1&2 satellites for monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_03.pdf