Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk over overføringstariffer(nettleie) i regional- og distribusjonsnettet 1998
Ansvar:Inger Sætrang (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 9
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:64 s.
ISBN/ISSN:82-410-0331-5
Serie:NVE Rapport ; 1998:7
Emneord:Distribusjonsnett / Elektrisitetspriser / Nettleie / Overføringstariffer
Innhold:NVE - Norges vassdrags- og energiverk - har innhentet overføringstariffer pr.
01.01.1998 fra omsetningskonsesjonærer som eier nett.Overføringstariffer en
tariff for tilknytning til og bruk av de elektriske nettene som transporterer kraft
fra produsenter fram til forbrukere. Overføringstariffen betales i kundenes til-
knytningspunkter og skal fastsettes uavhengig av kraftkjøpsavtalene. Everkenes
overføringstariffer er regulert av NVE i henhold til bestemmelser gitt i forskriften
til energiloven. Overføringstariffen til forbrukere betegnes også som nettleie.
Overføringstariffer er utformet med flere tariffledd som feks. fastledd, effektledd,
energiledd. For at overføringstariffen skal kunne sammenlignes er disse i publika-
sjonen omregnet til en felles pris i øre/kWh eller kr/kW som er kalt beregnet over-
føringspris. Omregningen er basert på standard kundetyper, der det er gjort forut-
setninger mht. kundens uttak av energi og effekt. En slik omregning gir ikke et helt
riktig bilde av nettenes samlede inntekter
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: