Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 2002 : statistikk for avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge
Ansvar:Amir Messiha, Abdelali Bouabdillah
Forfatter:Messiha, Amir / medf.: Bouabdillah, Abdelali
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:30 s. - kol.fig.
ISBN/ISSN:82-410-0485-0
Klassenummer:31:62.004.64
Serie:NVE Rapport ; 2003:9
Emneord:Avbrudd / Elektrisk kraft / Nettselskaper / Statistikk
Innhold:Sammendrag: Det har vært en positiv utvikling med hensyn til redusert ILE i 2001
sammenlignet med tidligere år. Totalt utgjorde ILE 20,22 GWh. 15,18 GWh var
forårsaket av ikke varslede avbrudd og 5,04 GWh skyldes varslede avbrudd. De
fleste avbrudd skyldes hendelser i distribusjonsnett. Flere nettselskaper har i 2001
rapportert feil spenningsnivå der hvor hendelsene som medførte avbrudd oppsto.
Dette skyldes trolig for dårlig kunnskap om reglene for avbruddsrapportering.
Kommunikasjonen vedrørende ansvarsforhold er også for dårlig nettselskapene i
mellom og starter opp for sent i forhold til fristen for rapportering til NVE (1. mars).
For 2001 har vi følgende nøkkeltall for hele nettet (i gjennomsnitt per
rapporteringspunkt): 3,54 avbrudd, 5,08 timers avbruddsvarighet og ikke levert
energi utgjorde 0,19 %.o av levert energi. Til sammenligning var tallene i snitt for
1996-2000 3,15 avbrudd. Avbruddsvarighet var på 5,39 timer og ikke levert
energi utgjorde 0,32 %o av levert energi.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2003/rapport2003_09.pdf