Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Beregning av dimensjonerende flom i regulerte vassdrag – en litteraturstudie
Ansvar:forfattere: Kolbjørn Engeland og Thomas Væringstad
Forfatter:Engeland, Kolbjørn / Væringstad, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:25 s. - ill.(noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2034-6 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:17
Emneord:Dimensjonerende flom / Flomfrekvensanalyse / Regulert vassdrag
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har litteraturliste
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en litteraturoversikt om hvordan vassdragsreguleringer
påvirker flomforhold, en oversikt over metoder som brukes for å beregne
dimensjonerende flommer og en oversikt over hvilke metoder som anbefales
brukt i flere land
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_17.pdf