Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:30 fagsamlinger i perioden 2010 - 2015 om flom-, skred-, sikring- og vassdragsforvaltningsansvaret i NVE
Ansvar:forfattere: Aart Verhage
Forfatter:Verhage, Aart
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:8, 29 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1196-2 / 1501-2832
Klassenummer:351:[556.166+624.131.54(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:6
Emneord:Arealplanlegging / Beredskapsplanlegging / Flom / Norges vassdrags- og energidirektorat / Offentlig forvaltning / Sikringstiltak / Skred
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Oversikt og oppsummering av 30 regionale fagsamlinger
("kommunesamlinger") i perioden 2010 - 2015. I overkant av 2000 deltakere har blitt kjent med NVE sitt forvaltningsansvar på fagområdene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_06.pdf