Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: Tonje Eide Helle
Forfatter:Helle, Tonje Eide
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:27 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0901-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2013:33
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Saltdiffusjon / Skredfare
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten omhandlar forprosjektet “Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire”. Forprosjektet omfattar eit litteraturstudium, berekningar og kostnadsvurdering av installasjon av saltbrønnar. Tonje Eide Helle sitt arbeid er finansiert via stipend frå Norsk Geoteknisk Forening, og NGI sitt arbeid er finansiert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_33.pdf