Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Massebalansemålinger Trollbergdalsbreen (161.F) 1990-94 : sluttrapport
Ansvar:Bjarne Kjøllmoen
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:22 s. - fig.
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Rapport ; 1995:14
Emneord:Breer / Massebalanse / Nettobalanse / Volumendring
Geografiske emneord:Trollbergdalsbreen
Innhold:Denne rapporten omhandler resultater av målinger og beregninger av massebalansen på Trollbergdalsbreen i perioden 1990-94. Resultatene er stilt sammen og sammenlignet med målingene fra 1970-74 (75 for nettobalansen). Enkle analyser ergjort for å finne korrelasjoner til samtidige målinger på Engabreen. Hensikten med korrelasjonen er å gjøre det mulig å estimere massebalansen på Trollbergdalsbreen i framtiden
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_14.pdf