Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vann i jord : simulering av vann- og energibalansen på Kise markvannsstasjon, Hedmark
Ansvar:Hervé Colleuille, Lars Egil Haugen og Trude Øverlie
Forfatter:Colleuille, Hervé / Haugen, Lars Egil / Øverlie, Trude
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:70 s. - ill., diagr., fig., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-638-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.06/.07(483.5)
Serie:NVE Rapport ; 2007:8
Emneord:Energibalanse / Grunnvann / Hydrologiske modeller / Markvann / Simuleringer / Snøforhold / Temperaturforhold / Vannbalanse
Geografiske emneord:Ringsaker kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Markvannsmodellen COUP er parametrisert og verifisert for
markvannsstasjon Kise. Fra simuleringer av vann- og energibalanse for perioden
1988-2006 er det utarbeidet normaler og ekstremer av bl.a. grunnvannsstand,
markvannsunderskudd, snø- og teleforhold. Resultatet skal i tillegg til å være et
nyttig verktøy i forhold til analyse og prognose av hydrologiske situasjoner,
gjennom EACC-prosjektet benyttes til å undersøke effekten av klimaendringer på
fysiske forhold i jorda.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_08.pdf