Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Energibruk til transport
Ansvar:redaktør: Dag Spilde ; forfattere: Dag Spilde
Forfatter:Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:43 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1526-7 / 1501-2832
Klassenummer:620.9.002.71(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:73
Emneord:Energibruk / Transport
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Samlet energibruk til innenlands transport, maskiner og redskaper var på ca. 69 TWh i 2015. Dette er en oppgang 39 prosent siden 1990. Det ble i
tillegg brukt 9 TWh energi til utenriks sjøfart og luftfart i 2015. Veitrafikk har bidratt mest til oppgangen i energibruk, men flytrafikk vokser raskest
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_73.pdf