Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Valg av karakteristisk Cua – profil basert på felt– og laboratorieundersøkelser : naturfareprosjektet : dp. 6 kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av arbeidskomiteen: Frode Oset ... [et al.]
Forfatter:Oset, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[97] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1028-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2014:77
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Stabilitetsundersøkelser
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I det geotekniske fagmiljøet er det stor enighet om at valg av karakteristisk udrenert aktiv skjærfastet (cuA) er meget viktig og spiller en stor rolle for beregnet sikkerhetsfaktor i stabilitetsanalyser. Dette er således en viktig oppgave NIFS, da man innser at valg av cuA, både konservativ og ikke – konservativ, vil kunne ha store økonomiske (og samfunnsmessige) konsekvenser i mange prosjekter. Arbeidsgruppen har fokusert på å få en mest mulig ensartet praksis for hvordan cuA -profil bestemmes. Arbeidet i gruppen har resultert i en” veileder for valg av aktiv udrenert skjærfasthet cuA-profil basert på felt – og laboratorieforsøk" som er diskutert i denne rapporten. Samtidig mener arbeidsgruppen at «sound engineering judgement» er helt sentralt når man velger et karakteristisk cuA -profil
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_77.pdf