Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Naturfareprosjektet: Delprosjekt 3.3 : ROS-analyser i arealplanlegging
Ansvar:forfattere: Lars Berggren, Peer Sommer Erichson og Jan Otto Larsen
Forfatter:Berggren, Lars / Erichson, Peer Sommer / Larsen, Jan Otto
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:23 s. - fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1109-2 / 1501-2832
Klassenummer:502.33 / 35:711.2/.4
Serie:NVE Rapport ; 2015:62
Emneord:Arealplanlegging / Risikoanalyser / Sårbarhetsanalyser
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Formålet med dette prosjektet er å finne likheter og ulikheter i risikoog
sårbarhetsarbeidet (ROS-arbeidet) i transportetatene, og vurdere etatenes arbeid i forhold til det som kreves/gjøres i øvrige planer for utbygging i kommunen og fylkeskommunen der NVE, DSB og fylkesmennene er veiledende og rådgivende myndigheter. På bakgrunn av at alle etater må forholde seg til samme lovverk og forskrifter, er målet å få en felles forståelse av analysearbeidet og komme med anbefalinger til felles arbeidsprosess for gjennomføring av ROS-arbeidet i planlegging
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_62.pdf