Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Satellittbasert brekartlegging i Lyngen
Ansvar:Jon Endre Hausberg og Liss M. Andreassen
Forfatter:Hausberg, Jon Endre / Andreassen, Liss Marie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:19 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0689-0 / 1501-2832
Klassenummer:551.324::528.87(484.4)
Serie:NVE Rapport ; 2009:7
Emneord:Brekartlegging / Satellittbilder
Geografiske emneord:Lyngen kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Breer i Lyngenområdet er kartlagt fra en Landsat satellittscene fra
2001. Hovedparten av rapporten er viet metoden for brekartlegging. Areal og
aspekt til alle kartlagte breer er også beregnet. I tillegg er areal- og
lengdeendringer til to utvalgte breer (Strupbreen og Koppangsbreen) beregnet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_07.pdf