Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flom og skred – sikringsbehov for eksisterende bebyggelse (FOSS) : beskrivelse av metodikk og resultater
Ansvar:redaktør: Jaran Wasrud ; forfattere: Bjørn Kalsnes ... [et al.]
Forfatter:Kalsnes, Bjørn / red.: Wasrud, Jaran
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:[89] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2127-5 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:20
Emneord:Flomfare / Flomsikring / Sikringsbehov / Skredfare / Skredsikring
Geografiske emneord:Norge
Note:Foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I prosjektet "Flom og skred – sikringsbehov for eksisterende bebyggelse (FOSS)" har det blitt utviklet en metodikk som har gjort det mulig å analysere hvor mye det vil koste å sikre eksisterende bebyggelse i Norge mot flom og skred. Sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er lagt til grunn for beregning av sikringsbehovet. Analysen viser at det vil koste rundt 85 milliarder kroner om alle bygg som er utsatt for skred i bratt terreng, flom, erosjon og kvikkleireskred skal sikres.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_20.pdf