Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning Fjellhamardammen (002.CBZ)
Ansvar:saksbehandler: Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:15 s. - ill.
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 1997:18
Emneord:Flom / Flomberegning / Flomvannstand
Innhold:Sammendrag: Det er beregnet dimensjonerende flom (Q1000) for Fjellhamardammen i Sagelva, Lørenskog kommune, Akershus. Dimensjonerende tilløpsflom er beregnet til 56.5 m/s. Fjellhamardammens magasinareal er så lite at det ikke vil bli noen flomdempning av betydning. Dimensjonerende avløpsflom blir lik dimensjonerende tilløpsflom. Dimensjonerende flomvannstand vil være avhengig av Fjellhamardammens utforming.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_18.pdf