Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 4. kvartal 2006
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Lars Olav Fosse ... [et al.]
Forfatter:Fosse, Lars Olav / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:77 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0628-9 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2007:3
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Lars Olav Fosse, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund og Nils Spjeldnæs
Innhold:Sammendrag: Tilsiget til norske kraftmagasiner ble rekordhøyt i fjerde kvartal 2006.
Mye nedbør i høyfjellet i dette kvartalet førte til at snømengdene ved inngangen til
2007 var normale. Vannmagasinenes fyllingsgrad normaliserte seg gjennom
kvartalet. Ved inngangen til kvartalet var spotprisen ved kraftbørsen Nord Pool 45
øre/kWh. Ved utgangen av kvartalet var prisen kommet ned til 25 øre/kWh. Det
norske årsforbuket av elektrisk kraft ble 122 TWh i 2006. Med normale temperaturer
(1961-1990) ville forbruket blitt 126 TWh. Det er om lag 3 TWh lavere enn året før.
Ved utgangen av 2006 var den norske produksjonsevnen for elektrisk kraft 122,7
TWh i et værmessig normalår. Ved årsskiftet var det 8,6 TWh kraftproduksjon under
bygging. Av dette er 1,6 TWh vannkraft og 7 TWh gasskraft. Når disse anleggene
kommer i drift vil det kunne produseres 131,3 TWh elektrisk kraft i Norge i et
normalår.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_03.pdf