Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Status og prognoser for kraftsystemet 2018 : sammenstilling av data fra kraftsystemutredningene for 2018
Ansvar:redaktør: Synnøve Lill Paulen ; forfattere: Lovinda Ødegården og Sajan Bhantana
Forfatter:Ødegården, Lovinda / Bhantana, Sajan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:41 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1798-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1"2018"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:103
Emneord:Elektrisitetsforbruk / Elektrisitetsproduksjon / Kraftdistribusjon / Kraftforsyningen / Kraftsystemer / Nettkapasitet / Prognoser / Regionalnett / Småkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Gjennom kraftsystemutredningene (KSUene) beskrives status og mulige
utviklingsbaner for kraftsystemet i Norge i 17 rapporter for regionalnettet
og en rapport for transmisjonsnettet. Denne rapporten sammenfatter
sentrale data fra KSUene: historisk og prognosert utvikling for produksjon
og bruk av energi og effekt, forventede investeringer, tilgjengelig
nettkapasitet for tilknytning av ny produksjon, og lastpunkter uten N-1
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_103.pdf