Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norges hydrologiske stasjonsnett
Ansvar:Lars Evan Petterson (red.)
Forfatter:red.: Petterson, Lars Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:118 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0483-4 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2003:7
Emneord:HYDRA / Hydrologi / Hydrometri / Statsjonsnett / Vannføring / Vannstand
Note:Måleteknisk utvikling, sannsynligheten for klimaendringer og nye rammebetingelser
for norsk vannforvaltning har motivert en gjennomgang av landets hydrologiske
stasjonsnett, 2002-2003. Resultatet er klarere kriterier for å klassifisere stasjoner,
og for å nedlegge eller etablere nye stasjoner. En konkret gjennomgang av nåvær-
ende stasjonsnett for vannstand og vannføring, vanntemperatur og is, sediment-
transport, snø og bre, og markvann og grunnvann, har påvist både mulige reduk-
sjoner og behov for nyetableringer.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2003/rapport2003_07.pdf