Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:NVEs snøputer vinteren 1997-98
Ansvar:Hilleborg Konnestad Sorteberg
Forfatter:Sorteberg, Hilleborg Konnestad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:13 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0360-9 / 1501-2832
Klassenummer:551.322
Serie:NVE Rapport ; 1998:27
Emneord:Snøpute / Snøputedata
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Høsten 1997 ble det utplassert 11 nye snøputer. NVE hadde fra tidligere snøputene Kyrkjestølane, Groset og Brunkollen klima. Måleresultater fra NVEs snøputer vinteren 1997/98 er blitt undersøkt. Data er blitt kvalitetskontrollert og andre forhold ved snøputene er tatt med i analysen. Det har vært en del problemer knyttet til de nye snøputene. Ved tre av putene var det lekkasje og dette har medført usikre måleresultater. To andre snøputer er tilkoblet andre regulanters overføringssystem og det var ikke utarbeidet rutiner for overføring av dataene til NVE. Målingene har derfor ikke vært tilgjengelige. Simulering ved bruk av nedbør- og temperaturdata fra nærliggende stasjoner har også påvist uforklarlige svingninger på putene. Dersom gode data skal sikres, krver dette en regelmessig kontroll av snøputene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_27.pdf