Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sammenfatning av planlagte investeringer i sentral- og regionalnettet : [for perioden 2012-2021]
Ansvar:redaktør: Anne Sofie Risnes ; forfatter: Anne Sofie Risnes ... [et al.]
Forfatter:Risnes, Anne Sofie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:17 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0874-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1.003(481) / 621.315/.316.003(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:6
Emneord:Distribusjonsnett / Investeringer / Kraftoverføring / Regionalnett / Sentralnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Erik Martinsen, Morten Gleditsch, Anne Sofie Risnes og Christina Kvamme
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Den rapporten har som mål å gi et bilde av omfanget av planlagte
investeringer i det norske sentral- og regionalnettet i årene fremover. Den er en oppdatering av tilsvarende rapport fra 2009. Sammenlignet med nasjonal utbyggingsutredning fra 2009, som samlet investeringsplaner for 2008-2017, viser rapporten en relativt stor økning i planlagte investeringer. I regionalnettet er det planlagt investeringer for opp mot 18 milliarder kroner. For sentralnettet anslås det behov for å investere mellom 50-70 milliarder
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_06.pdf