Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • v
  • Gi vurdering
  • Reserver
  • Fjernlån
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 1. kvartal 2006
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Lars Olav Fosse ... [et al.]
Forfatter:Fosse, Lars Olav / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:87 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0595-4 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311
Serie:NVE Rapport ; 2006:7
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Innhold:Sammendrag:
Elspotprisene i Norge ble i snitt 36 øre/k Wh i første kvartal. Det er en prisøkning på
hele 70 prosent fra samme periode i fjor. Også i de andre nordiske landene økte
prisene tilsvarende. Norge, Sverige og Jylland hadde sammenlignbare prisnivåer i
første kvartal, mens Sjælland og Finland hadde høyere priser. Ved inngangen til
2006 var snømagasinene til det norske kraftsystemet 80 prosent av hva det pleier
å være ved årsskiftet. I første kvartal 2006 kom det 23 TWh eller 35 prosent mindre
nedbør enn normalt. Dette har ført til at snømagasinet ved utgangen av kvartalet
var nede i 70 prosent av normalt. Nedbør i april har imidlertid redusert avviket i snø-
mengder en del, og pr. i dag er snømagasinet igjen om lag 80 prosent av normalt.
Samlet sett økte den nordiske kraftproduksjonen med 4 prosent i fra første kvartal
i fjor til i år. De siste 12 månedene er det produsert 395 TWh elektrisk kraft i Norden,
og aldri tidligere har produksjonen vært så høy.Kraftforbruket i alle deler av Norden
økte med omlag 5 prosent fra første kvartal i fjor til i år. Hovedårsaken til økningen er
at første kvartal å år var betydelig kaldere enn samme kvartal i fjor.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_07.pdf