Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Felles plattform for flomvarslingsmodellene : sluttrapport for FoU-prosjektet 80503
Ansvar:forfattere: Elin Langsholt og Bård Johan Grønbech
Forfatter:Langsholt, Elin / Grønbech, Bård Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:20 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2111-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.01
Serie:NVE Rapport ; 2021:8
Emneord:Flomvarsling / Hydrologiske modeller
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Prosjektet har videreutviklet VEPS (VErktøy for Prognose og
Simulering) som et verktøy for utvikling og operasjonalisering av hydrologiske modeller. Alle flomvarslingsmodellene er koplet til VEPS gjennom et felles grensesnitt (API) mot VEPS-databasen og utnytter funksjonalitet i VEPS. ODM, det modulbaserte modellrammeverket i VEPS, er videreutviklet, og XGeo sin snømodell er programmert inn som en valgbar snørutine. ODM er tilrettelagt for distribuert kjøring på hele Norgesgriddet, og vil erstatte GWB som leverandør av kartlag til
XGeo. Det er utviklet et visningsverktøy for modellresultater som er lagret i VEPS-databasen. Verktøyet bruker XGeo som visningsportal.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_08.pdf