Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Workshop om bruk av anisotropi ved stabilitetsvurdering i sprøbruddmaterialer : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Frode Oset
Forfatter:Oset, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:[74] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0925-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2013:55
Emneord:Anisotropi / Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Den 26. april 2013 arrangerte delprosjekt kvikkleire en workshop om bruk av anisotropi ved stabilitetsvurdering
i sprøbruddmaterialer. Denne rapporten gir en oppsummering fra workshopen. Foredragene til workshopen er samlet som vedlegg i rapporten
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_55.pdf