Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Landsomfattende mark- og grunnvannsnett : drift og formidling 2010
Ansvar:Jonatan Haga og Hervé Colleuille
Forfatter:Haga, Jonatan / Colleuille, Hervé
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:41 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0739-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.07"2010"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:5
Emneord:Grunnvann / Hydrologi / Markvann / Målestasjoner / Stasjonsnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har pr. mars 2011 et overvåkingsnett som består av 66 stasjoner
(måleområder) med i alt 75 målepunkter hvor grunnvannsstand overvåkes.
Markvannstilstanden overvåkes på 16 av stasjonene. I løpet av 2010 har 20
grunnvannstasjoner fått ny instrumentering. Flere av markvannstasjonene har fått
oppgradert instrumentene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_05.pdf