Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummeringsdokument: endring i avregningsforskriften - AMS : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Kristin Kolseth ; forfatter: Arne Venjum
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Kolseth, Kristin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:9 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0919-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2013:50
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Endring i avregningsforskriften - AMS
Innhold:Sammendrag: Forslag til reviderte bestemmelser om AMS i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) kapittel 4 ble sendt på høring 6. mai 2013, med høringsfrist 31. mai 2013. De høringsinstansene som har uttalt seg, støtter i all hovedsak endringsforslagene. Denne rapporten gir en oppsummering av høringsuttalelsene og NVEs vurdering av enkelte innspill
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_50.pdf