Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomsonekart Apeltunvassdraget
Ansvar:forfattere: Henrik Opaker
Forfatter:Opaker, Henrik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:42 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1623-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2017:70
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsoner / Terrengmodeller / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Apeltunvassdraget / Bergen kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Apeltunvassdraget fra Tranevatnet til utløp i Nordåsvatnet. Rapporten kartlegges dagens tilstand i vassdraget og er basert på flom- og vannstandsberegninger, i tillegg til en flomsoneanalyse
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_70.pdf