Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for tilsyn 2009
Ansvar:redaksjonskomité: Svein Olav Arnesen, Jan Henning L'Abée-Lund og Anne Rogstad ; forfattere: Svein Olav Arnesen ... [et al.]
Forfatter:Arnesen, Svein Olav / red.: L'Abée-Lund, Jan Henning / red.: Rogstad, Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:30 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0712-5 / 1501-2832
Klassenummer:351.79+351.824.11"2009"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2010:5
Emneord:Norges vassdrags- og energidirektorat / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Svein Olav Arnesen, Ingunn Åsgard Bendiksen, Javier Ernesto Auris
Chàvez, Elin Eriksen, Karl Magnus Ellinggaard, Hege Sveaas Fadum, Bjørnar Fladen,
Kirsti Hind Fagerlund, Kjersti Halmrast, Kristin Kolseth, Christina Kvamme, Roar
Kristensen, Jan Henning L’Abée-Lund, Kjell Molkersrød, Thor Martin Neurauter og
Anne Rogstad.
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over NVEs tilsynsaktiviteter i 2009. Med
tilsyn menes den konkrete kontrollen med etterlevelsen av regelverket og
reaksjoner ved avvik. Tilsyn utføres i hovedsak som revisjon og inspeksjon, men
andre metoder benyttes også. Rapporten gir en oversikt over dokumenterte avvik
innenfor NVEs ansvarsområder. Avvik følges opp med varsel eller vedtak om å ta i
bruk reaksjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_05.pdf