Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimatilpasning innan NVEs ansvarsområde : strategi 2010 - 2014
Ansvar:redaktør: Arne T. Hamarsland ; fagansvarlige: Hege Hisdal ... [et al.]
Forfatter:red.: Hamarsland, Arne Trond
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:67 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0766-8 / 1501-2832
Klassenummer:35:502.33(481)
Serie:NVE Rapport ; 2010:19
Emneord:Flom / Klimaforandringer / Konsesjoner / Kraftforsyningen / Skred / Vassdragsforvaltning
Geografiske emneord:Norge
Note:Nynorsk versjon av NVE Rapport 2010:15
Omslagstittel: Klimatilpasning innan ansvarsområda til NVE
Fagansvarlige: Hege Hisdal, Turid Bakken Pedersen, Kjell Molkersrød, Torodd
Jensen, Thore Jarlset, Roger Steen, Kjetil Melvold, Martin Brittain og Erik Due
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har utarbeidet en samlet klimatilpasningsstrategi innen sine
ansvarsområder. Det gis en systematisk gjennomgang av hvordan et fremtidig
endret klima vil påvirke NVEs forvaltningsområder, hvordan NVE skal møte
utfordringene, sårbarheter, muligheter og forslag til tilpasningstiltak.
Klimatilpasning er en dynamisk prosess. Det er derfor behov for å følge opp
arbeidet kontinuerlig og korrigere kursen med jevne mellomrom.
Klimatilpasningsstrategien med tilpasningstiltak er et grunnlag og en retningsgiver i
NVEs virksomhetsplanlegging.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_19.pdf