Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Biologisk mangfold i ferskvann på Svalbard : kunnskapsgrunnlag, påvirkninger og forslag til framtidig overvåking
Ansvar:forfattere: John E. Brittain, Ann Kristin Schartau og Martin-A. Svenning
Forfatter:Brittain, John E. / Schartau, Ann Kristin / Svenning, Martin-A.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:72 s. + vedlegg - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2016-2 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:13
Emneord:Biologisk mangfold / Elver / Forurensning, / Inngrep / Innsjøer / Klimaendringer, / Overvåking
Geografiske emneord:Svalbard
Note:Forfattere:
John E. Brittain, NVE
Ann Kristin Schartau, NINA
Martin-A. Svenning, Naturhistorisk Museum, UiO

Har litteraturliste
Innhold:Sammendrag: Ferskvannssystemene på Svalbard er utsatt for en rekke påvirkninger som klimaendringer, eutrofiering, lokal og global forurensing, fysiske inngrep, beskatning og annen menneskelig aktivitet som kan endre det biologiske
mangfoldet. Kunnskapen om ferskvannsøkosystemene på Svalbard er
imidlertid svært mangelfull, og formålet med denne rapporten er å beskrive
kunnskapsstatus og påvirkninger for biologisk mangfold i ferskvann på
Svalbard, samt å foreslå egnede overvåkingslokaliteter og metodikk for
framtidig overvåking.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_13.pdf