Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Acidification and water pathways : vol II 551.577.13:556(061.3) I
International Symposium on Acidification and Water Pathways (1987 : Bolkesjø) / - Oslo : Norwegian National Committee for Hydrology, [1987]. - 458 s. - Språk: Engelsk
International Symposium on Acidification and Water Pathways[1987]
AddCart Agenda 21 : mot en bærekraftig utvikling ? 502.3 B
Norderhaug, Magnar / - Tønsberg : Worldwatch Institute Norden, 1999. - 24 s. (Brennpunkt : nr 11 (1999)) - Språk: Norsk (bokmål)
Norderhaug, Magnar1999
AddCart AMAP assesment report : arctic pollution issues 502.5(98) Am
Oslo : AMAP, 1998. - xii, 859 s. - Språk: Engelsk
 1998
AddCart An operational air pollution model 502.55(203) O
Omstedt, Gunnar / - Stockholm, 1988. - 28 s. (SMHI. RMK : nr. 57) - Språk: Engelsk
Omstedt, Gunnar1988
AddCart Groundwater research group (GREGR) : Oslo, Norway : Annual report 1989 556.33.02(482.1) Gr
Groundwater research group (GREGR) / - Oslo : GREGR, 1989. - 14 s. - Språk: Engelsk
Groundwater research group1989
AddCart Beredskap mot akutt forurensning : fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. august 1973 : utredningen avgitt 30. april 1974 087.7(481) N
Norge. Miljøverndepartementet / - Oslo : Universitetsforl., 1974. - 50 s. (Norges offentlige utredninger : NOU 1974:25) - Språk: Norsk (bokmål)
Norge. Miljøverndepartementet1974
AddCart Bidrag til en analyse av geologiske materialers buffervirkning overfor syrer i nedbørsvann : med eksempler fra Numedal 614.7 R
Rosenqvist, I.Th. / - Oslo : [s.n.], 1976. - 124 s. - Språk: Engelsk
Rosenqvist, I.Th.1976
AddCart Biologisk mangfold i ferskvann på Svalbard : kunnskapsgrunnlag, påvirkninger og forslag til framtidig overvåkingNVEs utgivelser556(05)
Brittain, John E. / - Oslo : NVE, 2020. [NVEs utgivelser]. - 72 s. + vedlegg (NVE Rapport : 2020:13) - Språk: Norsk (bokmål)
Brittain, John E.2020
AddCart Blanksigd og luftforurensninger - fertilitetsstudier Hylle 3
Trondheim : Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet, 1996. - 14 s. (Rapport botanisk serie : 1996-1) - Språk: Norsk (bokmål)
 1996
AddCart Computational modeling of the environment with applications to lake eutrophication 502.55(204):51 V
Varis, Olli / - Otaniemi : Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja maanmittaustekniikan, 1991. - 43 s. ([report] / Helsinki University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Sur
Varis, Olli1991
Page 1 of 13 (127 items)Prev1234567111213Next