Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Sunndal kommune
Ansvar:redaktør: Andrea Taurisano ; forfattere: Yngve Midtun, Andrea Taurisano, Jaran Wasrud
Forfatter:Taurisano, Andrea / Midtun, Yngve / Wasrud, Jaran
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[147] s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1076-7 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2015:29
Emneord:Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Sunndal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte
områder i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_29.pdf