Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Sira ved Tonstad (026.Z) : revidert versjon
Ansvar:forfatter: Thomas Væringstad
Forfatter:Væringstad, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:30 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1610-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(482.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:57
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Sira / Sirdal kommune
Note:Revidert versjon av NVE Dokument 2010:6
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et delprosjekt i Siravassdraget i Vest-Agder. Flomvannføringer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for to steder i hovedelven. Flomvannstander med forskjellige gjentaksintervall i Sirdalsvatn og samtidige vannstander med flomkulminasjonene i Sira er beregnet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_57.pdf